Harmonogram płatności

W celu dokonania rezerwacji lokalu należy : 
 
1. Wybór nieruchomości : 
 
 
 
- prosimy  wybrać wolne mieszkanie z naszej strony inwestycji. 
- prosimy wybrać miejsce garażowe i ew. komórkę lokatorską.
 
2. Umowa rezerwacyjna : 
 
 
- następnie poprosimy o dane do umowy rezerwacyjnej 
- przesyłamy scan umowy na maila, oryginał pocztą 
- poprosimy o wpłatę 50 tys. zł brutto (niezależnie od ceny mieszkania) 
 
3. Końcowa umowa. 
 
- pozostała kwota płatna przed końcową umową przeniesienia własności aktem notarialnym 
lub przelewem natychmiastowym w czasie podpisywania aktu notarialnego. 
- osoby posiłkujące się kredytem bankowym będą miały zawartą umowę przedwstępną sprzedaży po oddaniu inwestycji, 
dopłata zgodnie z deklarowanym wkładem własnym, pozostała kwota płatna na końcowej umowie w terminie 6 tygodni od umowy przedwstępnej*
 
* kwota przelewana przez bank kredytujący możliwa jest po końcowej umowie w terminie wyznaczonym przez bank, umowa kredytowa pomiędzy 
klientem a bankiem będzie załącznikiem do umowy końcowej przeniesienia własności. 
 
Serdecznie zapraszamy do rezerwowania lokali.